Your city:
Internet-Banking Document flow MTB Office
Duty branches of PJSC "MTB BANK" - Power Banking >>>
image/svg+xml

Рейтинги МТБ БАНК підвищено

Individuals
Business
VIP Banking
07.06.2021
Рейтинги МТБ БАНК підвищено - photo - mtb.ua

Національне рейтингове агентство «Рюрік» 4 червня 2021 року підвищило ПАТ «МТБ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaААА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та рейтинг надійності депозитних вкладів ПАТ «МТБ БАНК» до рівня  r5.

Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника  визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної  рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Під час визначення оцінки надійності вкладів було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень надійності. До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться прийнятна диверсифікація активних операцій і ресурсної бази  Банку, а також достатні показники ліквідності.

Рівень надійності r5 означає дуже високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується незначною залежністю від фінансовоекономічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – дуже висока.

Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники МТБ БАНК порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік». Використовувалася  надана ПАТ «МТБ БАНК» внутрішня інформація і фінансова звітність за 01.01.2016 р. – 01.04.2021 р. включно, а також публічна інформація та власнібази даних.

На підвищення рейтингів вплинули наступні фактори:

– Прийнятна диверсифікація клієнтського кредитного портфелю Банку за найбільшими

позичальниками, що знижує чутливість Банку до кредитного ризику.

– Прийнятна якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.04.2021 р. питома

вага кредитів юридичним особам 1-6 класу складала 72% клієнтського кредитного

портфелю.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.04.2021 р. портфель цінних

паперів Банку було представлено ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ.

– Висока питома вага комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах

Банку. Коефіцієнт безризикового покриття витрат станом на 01.04.2021 р. складав 47%

при рекомендованому мінімумі на рівні 10%.

‒ Наявність суттєвих конкурентних переваг на ринку банківських послуг. Станом на 01.04.2021 р. Банк був однією з трьох установ, які мають статус гаранта з надання фінансових гарантій із забезпечення сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України або переміщенні по території товарів, які проходять транзитом.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Цедозволяє знизити ступінь невизначеності щодофінансово-господарської діяльності Банку таякісніше оцінити його кредитоспроможність.

Other news

This site uses files cookies for more convenient user experience. The site may request your geolocation in order to comply with the policy of copyright holders to distribute content in certain territories. By continuing any further use of the Site and/or the services of the Site, you agree to this.

Accept