Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Документарне інкасо

«MTB БАНК» пропонує послугу документарного інкасо. Документарне інкасо – це форма розрахунків, за якої банк, діючи відповідно до інструкцій свого клієнта (продавця), пересилає отримані від нього документи, що підтверджують відвантаження товару, банку покупця. Банк покупця, у свою чергу, діє на підставі отриманих інструкцій з метою передачі цих документів клієнтові банку (покупцеві) проти платежу або акцепту переказних векселів (трат) або на інших умовах. Для отримання інформації про усі документарні операції, у тому числі про акредитиви, зверніться до консультантів.

Переваги послуги

Користуючись цією банківською операцією, фізичні і юридичні особи України можуть розраховувати на:

Таким чином, переваги для продавця полягають у тому, що документи не передаються покупцеві до тих пір, поки він не здійснить платіж. Вигода для покупця в тому, що оплата здійснюється за вже поставлений товар, отже грошові кошти не відволікаються з обігу.

Умови надання послуги

«МТБ БАНК» приймає і передає чисте і документарне інкасо. До перших відноситься інкасо виключно фінансових документів (прості і переказні векселі). До інших – інкасо комерційних документів (рахунок-фактура, транспортні документи, акти приймання-передачі, різні сертифікати тощо).

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти