Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Послуги андеррайтинга

Операції андеррайтинга здійснюються на підставі ліцензії НКЦПФР серія АE №185066 від 17.10.12 р. на право здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг; термін дії необмежений.

Андеррайтинг - це розміщення (передплата, продаж) цінних паперів професійним учасником за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Андеррайтинг акцій - це операції, що здійснює банк, за дорученням клієнтів, бажаючих здійснити публічний випуск акцій для залучення акціонерного капіталу.

Послуги:

Андеррайтинг корпоративних облігацій - це операції, що здійснює банк, за дорученням клієнтів, бажаючих здійснити публічний випуск облігацій для залучення позикового капіталу.

Послуги:

За домовленістю сторін розташування випуску цінних паперів з повним або частковим викупом.

ПАТ «МТБ БАНК» при участі в емісії цінних паперів на правах андеррайтера може запропонувати декілька варіантів по видам розміщення цінних паперів. Всі варіанти відрізняються зобов’язанням андеррайтера за розміром обов’язкового викупу цінних паперів.

При частковому розміщенні ПАТ «МТБ БАНК» бере на себе зобов’язання з обов’язкового викупу частини планованої емісії за домовленістю сторін.

При повному розміщенні ПАТ «МТБ БАНК» бере на себе зобов’язання з повного випуску планованої емісії.

Переваги:

Зміна величини обов’язкового викупу дозволяє емітенту планувати надходження грошових коштів та будувати свої фінансові потоки ще до моменту залучання грошових коштів до підприємства.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти