Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Послуги андеррайтинга

Андерайтинг – торгівля цінними паперами, яку банк MTB здійснює за ліцензією НКЦПФР серія AE №185066, виданою 17 грудня 2012 р. Як і ліцензії на депозитарну діяльність, строк її дії не обмежений.

Андерайтинг акцій

Під андерайтингом розуміють продаж і розміщення цінних паперів операції, які професійний учасник виконує за дорученням і за рахунок емітента. Андерайтинг акцій – операція, за допомогою якої клієнти залучають акціонерний капітал. У рамках послуги банк:

В якості андерайтера банк виплачує дивіденди, зберігає погашені цінні папери і виконує функції платіжного агента.

Андерайтинг корпоративних облігацій

До цієї операції звертаються тоді, коли метою випуску облігацій є залучення позикового капіталу. Тут банк здійснює ті самі операції, але вже з облігаціями.

Переваги

Беручи участь в емісії цінних паперів, МТБ пропонує декілька варіантів співпраці. Кожен відрізняється зобов'язанням з розміру обов'язкового викупу активів. Банк може надавати послуги андерайтера з повним або не повним розміщенням. При зобов'язанні повного розміщення цінних паперів передбачається повне розміщення емісії.

Дізнайтеся про інші переваги цієї послуги, а також послуги податкового агента, подзвонивши за вказаними номерами або відвідавши відділення MTB у своєму місті в Україні.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти