Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТІВ

Якщо Ви маєте побажання чи пропозиції щодо діяльності банку, будь ласка, повідомте про це будь-яким зручним для Вас способом:

за телефонами Інформаційно-довідкової служби Банку (понеділок - п’ятниця з 8.30 до 20.30):

надіславши письмове звернення на адресу:

або  залишивши письмове звернення у будь-якому  відділенні  ПАТ «МТБ БАНК»

Звернення можуть бути подані особисто або через уповноважену на це іншу особу в усіх місцях надання послуг клієнтам.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

      Вимоги до викладення усних та письмових звернень, а також порядок та строки розгляду звернень визначаються  Законом України "Про звернення громадян" та  Порядком розгляду звернень клієнтів в ПАТ "МТБ БАНК", затвердженим протоколом  засідання Правління ПАТ "МТБ БАНК" від   04.05.2020 року, №  45.

Статус обробки вашого звернення можна дізнатись, зателефонувавши:

      Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

      Ви маєте право звернутися до Національного банку України, перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку для вирішення порушених у зверненнях питань, уключаючи випадки, якщо Банк не надав відповідь на звернення в установлений законодавством України термін для розгляду звернень або отримана відповідь не задовільнила Вас (порядок звернень  визначено  Інструкцією про організацію розгляду звернень та особистого прийому громадян у Національному банку України, затвердженою постановою Правління Національного банку України №18 від 01.03.2018 року

      Звертаємо Вашу увагу, що подання звернення до ПАТ "МТБ БАНК" або до Національного банку не позбавляє Вас права на звернення до суду у порядку, визначеному законодавством України за захистом своїх прав та інтересів.

     За відмову в прийнятті та розгляді звернення, порушення терміну розгляду звернення, інші порушення права клієнта  на звернення згідно із законодавством України, посадові особи Банку несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

Голова Правління та керуючі Центральними відділеннями банку  проводять особистий прийом відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Особистий прийом проводиться за  місцезнаходженням відокремленого підрозділу банку - графік особистого прийому

Записатись на особистий прийом Ви можете за  телефонами.

Операційний час Центральних відділень банку

Під час попереднього запису на особистий прийом  працівник банку з'ясовує Ваші дані, а саме:

ПАМ’ЯТКА  для клієнтів, які звертаються на особистий прийом до керівництва та службових осіб ПАТ «МТБ БАНК»

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти