Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Захист персональних даних

ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ПАТ «МТБ БАНК» ЩОДО ОБРОБКИ ЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Згідно Закону України «Про захист персональних даних» даним документом ПАТ «МТБ БАНК» (далі – Банк) повідомляє клієнтів, потенційних клієнтів, посадових осіб, власників (акціонерів) юридичних осіб, представників клієнтів щодо обробки їх персональних даних:

Мета збору, обробки та використання персональних даних – на виконання вимог чинного законодавства України для надання Банком фінансових послуг, зазначених у Статуті Банку; надання пропозицій щодо обслуговування в Банку, надсилання рекламних матеріалів і інформації; інші дії на виконання вимог чинного законодавства України.
  
Склад персональних даних - інформація, передбачена чинним законодавством України, необхідна для ідентифікації фізичних осіб, при наданні їм фінансових послуг, зазначених в Статуті банку, а також інших осіб, інформація щодо яких надається клієнтом або володільцем будь-якої Бази Персональних даних за згодою цих осіб на обробку їх персональних даних у вигляді опитувальника, інших документів, якщо це передбачено законодавством України та/або умовами надання відповідної послуги Банком.

Місце зберігання персональних даних – База персональних даних «Клієнти Банку», що знаходиться за адресою: Україна, 65026, Одеська область, м. Одеса, Польський узвіз, 11.

Власник персональних даних – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», код ЄДРПОУ 21650966, місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру 28.

Кому можуть бути надані персональні дані – згідно з чинним законодавством, правоохоронним, судовим органам, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, іншим органам державної влади, у випадках, передбачених чинним законодавством України, ТОВ «Бюро кредитних історій» (у випадку отримання кредиту), акціонерам Банку, у випадках, необхідних для отримання послуг Банку, аудиторським компаніям, які здійснюють зовнішній аудит, передбачений законодавством України.

Права суб`єкта персональних даних - згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», суб`єкт персональних даних має право: 

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров`я чи статевого життя не здійснюється.

ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ПАТ «МТБ БАНК»

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти