Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Рахунок Ескроу

Рахунок  Ескроу - фото - mtb.ua

Ескроу – це спеціальний рахунок, відкритий банком клієнту згідно з договором рахунку умовного зберігання. За цією угодою банк зобов’язаний приймати і зараховувати на цей рахунок грошові кошти, одержані від володільця рахунка чи від третіх осіб. Банк надає клієнту послуги з перерахунку цих коштів бенефіціару (вказаній володільцем рахунка особі), а також послуги з повернення таких коштів володільцю рахунка за наявності передбачених договором підстав.

Рахунок умовного зберігання (ескроу)  відкривається фізичними особами (резидентами та нерезидентами-інвесторами)  у випадку необхідності блокування коштів до часу,  доки не наступлять або не виконаються зобов'язання, в рахунок яких розміщені кошти.

Валюта рахунку:

Тарифи з обслуговування поточних рахунків

Перелік документів для відкриття поточного рахунку

Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (акції)

Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (інвестиційні/інші правочини)

Попередження та можливі наслідки

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти