Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Послуги для акціонерних товариств

Спеціально для акціонерних товариств ПАТ «МТБ БАНК» надає комплексне вирішення або окремо обрані клієнтом питання, пов’язані з обігом акцій на організованому та не організованому фондовому ринку України, такі як:

  1. виплата дивідендів акціонерам;
  2. викуп акцій за дорученням акціонерних товариств у фізичних та/чи юридичних осіб;
  3. супроводження процедури лістингу на організаторах торгівлі (фондові біржі).

Виплата дивідендів акціонерам

ПАТ «МТБ БАНК» за бажанням клієнта може здійснювати виплату дивідендів і нарахованих прибутків з облігацій згідно з фінансовими даними, що надає клієнт.

Виплата дивідендів та відсотків через ПАТ «МТБ БАНК» дозволяє зняти додаткове навантаження з емітента та знімає додаткове навантаження з його штатних співробітників, дозволяючи їм не відволікатися від виконання поточних профільних завдань.

Викуп акцій за дорученням акціонерного товариства у фізичних та юридичних осіб

ПАТ «МТБ БАНК» надає на підставі угод доручення всім зацікавленим особам послуги з викупу акцій акціонерних товариств у акціонерів не залежно від форм власності. Це дає можливість особі, яка звернулася, отримати професійний висновок з поточної ситуації в акціонерному товаристві з точки зору розподілу акцій серед акціонерів, а також переходу прав власності та попередньому розрахунку економічної складової для планованого власника.

Супроводження процедури лістингу на організаторах торгівлі (фондові біржі)

ПАТ «МТБ БАНК» надає допомогу з розробки комплексу заходів для емітентів акцій та облігацій для організації торгів та у подальшому супроводженню після проходження лістингу на обраній клієнтом біржі.

Сумісно з клієнтом визначається загальна сума всіх витрат на виведення паперів на біржу, розраховується попередній ефект від реалізації даної події та визначається економічна доцільність.

Заведення на обрану клієнтом біржу дозволяє привернути увагу сторонніх інвесторів до паперів даного емітента, сформувати ринкову вартість та уникнути спірних моментів з визначення вартості пакету цінних паперів при виникненні корпоративних суперечок на підставі відсутності справедливої вартості пакету цінних паперів.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти