Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Купівля цінних паперів банком

«МТБ БАНК» займається купівлею різного виду фінансових інструментів, вибір яких залежить від ситуації на світовому фінансовому ринку. При складанні переліку ФІ, доступних до купівлі у клієнтів, спеціалісти орієнтуються на внутрішню політику банку і дату виникнення у клієнтів потреби у продажу. Ці відомості надаються департаментом цінних паперів. Якщо клієнт «MTB» матиме намір продати ЦП з портфеля, спеціалісти виконають заявку в короткий строк.

Як здійснюється купівля державних ЦП

«MTB БАНК» купує державні цінні папери, які випускаються згідно з вимогами законодавства України. Їх емітентом виступає уповноважений державний рган. До цієї групи входять:

Порівняно з іншими видами фінансових інструментів державні ЦП є найбільш безризиковими.

Як здійснюється купівля корпоративних ЦП

Корпоративними називають цінні папери, що випускаються відповідно до норм чинного законодавства України. Емітентами тут виступають підприємства будь-якої форми власності. Однією з головних переваг цієї послуги є висока дохідність, що перевищує дохідність державних ЦП і банківських депозитів.

Корпоративні цінні папери допомагають спростити безліч процесів, виникнення яких пов'язане зі здійсненням емітентом господарської діяльності. До них належать:

Торгівля цим видом цінних паперів дозволяється як на організованому, так і на неорганізованому фондових ринках.

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти