Ваше місто:
Інтернет-Банкінг Документообіг МТB Office
Чергові відділення ПАТ "МТБ БАНК" - Power Banking >>>

Мільярд є!

Приватним особам
26.10.2021
Мільярд є! - фото - mtb.ua

МТБ БАНК  демонструє значне зростання рівня балансового капіталу  у 2021 році (станом на 1.01.2021р. балансовий капітал був на рівні  864 млн.грн.) – до 1,001 млрд. грн.

Рівень балансового капіталу банку визначає наявність достатнього обсягу власних коштів фінансової установи, що забезпечує захист інтересів вкладників та кредиторів навіть у непередбачуваних чи кризових ситуаціях шляхом збереження платоспроможності та підтримки ліквідності банку. Сьогодні за рівнем балансового капіталу МТБ БАНК займає 10 місце серед українських банків з приватним капіталом. Це означає дуже високу стійкість та надійність в порівнянні з більшістю конкурентів. 

Така динаміка зростання цього показника відображає значний рівень прибутковості банку у 2021році внаслідок отримання поточного прибутку станом на 26.10.2021р. на рівні 171,5 млн.грн. На цю ж дату рівень  чистих активів банку склав 11 638 млн.грн.  

Також вперше за п’ять років - з моменту  застосування вимог Постанови НБУ № 351 - обсяг резервів під активні операції банку перевищив рівень кредитного ризику згідно вимог НБУ на 20,4 млн.грн (станом на 1.10.2021р). Таким чином, непокритий кредитний ризик  дорівнює нулю та рівень резервів у сумі 199,7 млн.грн. відображає значне покриття ризиків за активними операціями банку та коректне відображення рівня прибутковості Банку.   

 «Управління ризиками є традиційним пріоритетом діяльності ПАТ «МТБ БАНК». – зазначив Голова Правління ПАТ «МТБ БАНК» Юрій Кралов. - Основним підходом до мінімізації ризиків є визначення їх кількісних параметрів та розробка методів управління.  Керівництво банку застосовує стратегію управління ризиками, яка базується на дотриманні принципу прибутковості  бізнесу, як показника визначеного рівня конкурентоспроможності банку та спрямована на забезпечення оптимального балансу між рентабельністю та рівнем ризику».  

Інші новини

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти